ใครคือคนต่อไป? บทวิเคราะห์พลวัตรการสืบราชสัน…

อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่จะมีกษัตริย์เป็นผู้หญิง แต่ไม่ว่าบัลลังก์จะตกเป็นของใคร อำนาจของวังก็กำลังถดถอยลงจนยากที่จะกอบกู้คืนมา

Read →